نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت
نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت
نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت
نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت
نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت
نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعتپروژه ها


  • پیمانکار شرکت مخابرات در حوزه نصب و راه اندازی و رفع خرابی سرویس های ADSL مشتمل بر 18 مرکز مخابراتی تهران
  • پیمانکار رفع خرابی و سرویس های FTTH بیش از 30 مرکز مخابراتی تهران
  • پیمانکار طراحی و اجرای پروژه های FTTH در سطح استان تهران با مجوز مخابرات استان تهران
  • طراحی و اجرای سرویس FTTH در بیش از 2000 واحد تجاری و مسکونی در سطح استان تهران (پروژه 380

       واحدی مجتمع مسکونی پارک پرنس، پروژه 180 واحدی مجتمع مسکونی سپیدار، مجتمع مسکونی و تجاری  400   

       واحدی بارمان، پروژه 160 واحدی مسکونی رازی، پروژه شهرک ویلایی هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت) رفع

       خرابی و اجرای فیبر نوری دیتا سنتر مرکزی بانک سامان

رفع خرابی و سرویس های FTTH بیش از 30 مرکز مخابراتی تهران

پروژه 160 واحدی مسکونی رازی
مجتمع مسکونی و تجاری  400   واحدی بارمان 
پروژه 380  واحدی مجتمع مسکونی پارک پرنس
پروژه 180 واحدی مجتمع مسکونی سپیدار، 

وبلاگ / اخبار