نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت
نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت
نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت
نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت
نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت
نوین اندیشان علم
انجام تمامی خدمات مربوط به شبکه ٬ فیبر نوری و اینترنت پر سرعت

فیبر نوری

• طراحی و پیاده سازی GPON (Gigabit Passive Optical Network)
• طراحی و پیاده سازی ODN plan(Optical Distribution Network plan).
• نصب فیبر نوری به منازل برای مصارف اینترنت ، دوربین ، صوت وشبکه های مرکزی مجتمع های مسکونی و تجاری
نصب ، راه اندازی ، تنظیم و رفع اشکال انواع ADSL و VDSL و ONT مجتمع های مسکونی و تجاری

وبلاگ / اخبار